همکاران

خانم مریم محمودی: مدیر عامل

گروه مهندسی:

خانم مهناز سیران: کاربر ارشد رایانه

خانم مینا زاهدپور: مهندس فناوری اطلاعات

آقای میلاد صمدی: کارشناس امنیت شبکه

خانم زهرا سادات اکبری: مسئول امنیت شبکه

آقای حمید اکبری: مهندس نرم افزار

خانم سهیلا شهیدی: برنامه نویس PHP

خانم نازیلا رجاییه: طراح رابط کاربر گرافیکی (GUI Designer)

خانم سارا رهی پناه: طراح رابط کاربر گرافیکی (GUI Designer)

آقای شهرام نظری: کاربر BackEnd

گروه مالی:

خانم نفیسه تعالی: حسابدار ارشد

آقای جهان سلیمی: مدیر مالی

خانم شهلا میری: کمک حسابدار

خانم رومینا شهرازی: کمک حسابدار